วิศวกรโครงการ

จำนวน 2 ตำแหน่ง

01 ตุลาคม 2562

บริษัท กำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มี สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

  • อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้าน Construction Management เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองดี
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )

Gender: Male of Female
Good looking
Presentable
Preferred Age range 30-40 Years old
700,000 – 1,000,000 Baht annuall

ข้อมูลทั่วไป

กรอกข้อมูลของคุณให้ครบถ้วน สำหรับโอกาสในการร่วมงานกับเราในอนาคต

ชื่อ*
นามสกุล*
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
อีเมล์*

ข้อมูลในการติดต่อ

วันเกิด

เพศ
สถานภาพ
ส่วนสูง
น้ำหนัก
สัญชาติ
ศาสนา
ลำดับการศึกษาสูงสุด
สถานภาพทางทหาร
แนบไฟล์

กรุณาแนบไฟล์เรซูเม่ .pdf, .doc, .docx, .ppt, หรือ .pptx (ขนาดไม่เกิน 5mb)

ลักษณะงานที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ
เงินเดือนที่ต้องการ
สถานที่ทำงาน