ICM INSPECTION LIST

# หัวข้อรายการตรวจสอบ วันที่อับเดทล่าสุด ดูรายการทั้งหมด
1 รายการตรวจสอบแผ่น PRECAST ก่อนติดตั้งและหลังติดตั้ง 2020-06-15 08:56:42 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
2 รายการตรวจสอบอนุมัติติดตั้งฝ้าเพดาน 2020-06-11 10:38:36 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
3 รายการตรวจสอบการส่งมอบพื้นที่ลามิเนต 2020-06-11 10:04:04 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
4 รายการตรวจสอบการทำงานก่ออิฐ 2020-06-11 09:20:11 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
5 รายการตรวจสอบการทำงานก่อนฉาบและหลังฉาบผนัง 2020-06-11 09:19:39 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
6 รายการตรวจสอบการทำงาน CURTAIN WALL 2020-06-11 09:18:19 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
7 รายการตรวจสอบการส่งมอบพื้นที่ ENGINEERING WOOD 2020-06-11 09:13:29 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
8 รายการตรวจสอบก่อนอนุญาตเทคอนกรีต 2020-06-11 09:10:51 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
9 รายการตรวจสอบก่อนเริ่มปูกระเบื้อง 2020-06-11 09:07:42 คลิ๊กดูลิสต์รายการ
10 ICM Units Inspection 2020-06-10 09:27:14 คลิ๊กดูลิสต์รายการ