รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: จอมเทียน พัทยา
พื้นที่โดยรวม: 72,997 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2013