อกัสตัน สุขุมวิท 22

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: ซอยสุขุมวิท 22
พื้นที่โดยรวม: 43,696 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2009