ผลงานที่ผ่านมา

เอ็ม จตุจักร

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยพหลโยธิน 18
พื้นที่โดยรวม: 59,997 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2017

เมทริส ลาดพร้าว

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยลาดพร้าว 8
พื้นที่โดยรวม: 13,318 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2020

เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยพัฒนาการ 12
พื้นที่โดยรวม: 23,244 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เมทริส พระราม 9-รามคำแหง

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ถนนพระราม9 – รามคำแหง
พื้นที่โดยรวม: 39,484 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2020

1 2