ผลงานที่ผ่านมา

มาเอสโตร 39 สุขุมวิท 39

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยสุขุมวิท 39
พื้นที่โดยรวม: 9,950 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2015

มาเอสโตร 12 ราชเทวี

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยเพชรบุรี 12 
พื้นที่โดยรวม: 8,922 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2015

มาเอสโตร 02 ร่วมฤดี

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยร่วมฤดี 2
พื้นที่โดยรวม: 9,960 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2015

มาเอสโตร 14 สยาม-ราชเทวี

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยเพชรบุรี 12
พื้นที่โดยรวม: 9,950 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2018

มาเอสโตร 01 สาทร-เย็นอากาศ

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ถนนเย็นอากาศ
พื้นที่โดยรวม: 9,950 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2017

มาเอสโตร 03 รัชดา-พระราม 9

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยรัชดาภิเษก 3
พื้นที่โดยรวม: 23,247 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2018

1 2