ผลงานที่ผ่านมา

มอลตัน ไพรเวท เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 31

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยสุขุมวิท 31
พื้นที่โดยรวม: 3,892 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2017

มอลตัน ไพรเวท เรสซิเดนซ์ อารีย์

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: พหลโยธิน 8 ซอยสายลม
พื้นที่โดยรวม: 5,472 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2017