ผลงานที่ผ่านมา

เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยทองหล่อ 10
พื้นที่โดยรวม: 19,644 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2015

เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ถนนรามคำแหง - พระราม 9
พื้นที่โดยรวม: 42,473 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: อยู่ระหว่างการก่อสร้าง