ผลงานที่ผ่านมา

เซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: จอมเทียน พัทยา
พื้นที่โดยรวม: 32,505 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2016

มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: หัวหิน
พื้นที่โดยรวม: 9,451 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง 
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2011